Oversikt (1 bilder)
Torgdag i Bergen13 juni 2015

Klikk på et bilde for å se en større utgave